Garanti 4 - Omfattning

 
Elektronik/Mekanik Alla elektriska och mekaniska komponenter med de undantag som finns angivna i villkoren. 
Oljeläckage Då reparation av oljeläckage kräver demontering av motor, växellåda eller topplock. Övrigt Olja, kylarvätska, kylmedel eller liknande som måste bytas i samband med godkänd reparation.